Fælles forældremyndighed? Denne advokat kan hjælpe dig

Når et par er gift og bor sammen, giver det god mening, at de har fælles forældremyndighed. Forældreansvarsloven angiver, at ethvert barn har ret til to forældre. Dog kan situationen godt blive lidt en anden, når familien går i opløsning. Det er aldrig nemt, når kærligheden forsvinder, og man skal ud i en skilsmisse. Ud over det følelsesmæssige er der også en række praktiske ting og problemstillinger, som man skal være opmærksom på. Særligt hvis forældrene efter skilsmissen har et dårligt forhold, kan det være svært med den fælles forældremyndighed. Og hvad gør man egentlig, hvis man ikke kan blive enige, når det kommer til forældremyndigheden? For at klare sagen så let som muligt og ikke mindst for barnets skyld kan det være en god idé at have en advokat ved sin side, når man i familien skal tage stilling til disse spørgsmål.

Hvad betyder fælles forældremyndighed?

Som forælder har man, indtil barnet fylder 18 år, en del at skulle have sagt. Gennem barndommen og opvæksten vil forældrene have indflydelse på en masse beslutninger, der vedrører barnet. Når man har fælles forældremyndighed, er det meningen, at man skal tage disse beslutninger i fællesskab. Det kan eksemplevis være beslutninger som valg af skole og fritidsordning, flytning, navnevalg, religiøse forhold og lignende. Det giver god mening for par, der bor sammen og er gift, at alle beslutninger vedrørende det fælles barn skal tages i fællesskab. Dog kan der ske det, at familien går i opløsning. I dette tilfælde vil den fælles forældremyndighed som udgangspunkt vare ved – medmindre den ene eller begge forældre ønsker andet. Uanset om man er gift og bliver skilt, eller man er samlevende og flytter fra hinanden, vil den fælles forældremyndighed som udgangspunkt forblive.

Hvis man ønsker at ændre forældremyndigheden

Det er ikke for alle par, at den fælles forældremyndighed er det rigtige valg. Hvis man som par er enige, kan man forholdsvis nemt indgå aftale om at overdrage forældremyndigheden til den eneste. På samme måde kan man, hvis den ene part har forældremyndigheden, også overgå til forældre fællesmyndighed eller give den fulde myndighed til den modsatte part. Forudsætningen for alle slags aftaler er dog, at forældrene skal være enige om aftalen. Det kan dog også ske, at man ikke er enige om, hvorvidt man skal have fælles forældremyndighed eller ej. I dette tilfælde er det Retten, der træffer afgørelsen. Hvis man ønsker at ændre eller opnå fælles forældremyndighed, kan det være godt at have en erfaren advokat ved sin side. Så er man sikker på, at alt sker korrekt og i henhold til loven. I spørgsmål omkring den fælles forældremyndighed kan du altså med fordel kontakte Ret&Råd Århus.

Ret&Råd Århus er ekspert i familiære anliggender

Normalt forbinder man advokater med forretning og arbejdsliv. Dog kan der også opstå juridiske spørgsmål i familien, som kræver, at man har en advokat ved sin side. Her kan man med fordel vælge Ret&Råd Århus som sin advokat i Århus. De har nemlig stor erfaring med det juridiske i familiære anliggender, blandt andet i forbindelse med fælles forældremyndighed. Ikke alene kender de til lovgivningen og proceduren, men de forstår også at tage hensyn til de følelser, der kan være indblandet i et sådant spørgsmål. Derfor er Ret&Råd Århus de rigtige at tage kontakt til, hvis man ønsker at ændre den fælles forældremyndighed. De kan også give svar på eventuelle spørgsmål, så det er et godt sted at starte, hvis man er i tvivl om reglerne eller lovgivningen med hensyn til den fælles forældremyndighed. En advokat sikrer, at alt bliver gjort korrekt, så det er vigtigt, at man har en advokat inde over, når det gælder spørgsmål om den fælles forældremyndighed.