Hvis du tilføjer e-cigaretter til listen over produkter, som du sælger i din virksomhed, eller hvis de allerede ligger på hylderne, så skal du tænke dig ekstra godt om, inden du begynder at uddele brochurer eller købe annoncer på internettet. Der er nemlig nogle regler og love, som sætter grænser for, hvad der er tilladt i forhold til markedsføring og reklamering for e-cigaretter.

Forskellen på markedsføring og reklamering

For at være sikker på, hvad der er tilladt med hensyn til markedsføring og reklamering for e-cigaretter, kan det være en god idé at kende forskellen mellem de to begreber. De bruges nemlig ofte synonymt og forveksles derfor tit.

Begrebet markedsføring handler om, hvordan man fører et produkt ind på markedet. Det er altså en bred betegnelse for alle de aktiviteter, som et firma gør i forbindelse med at udbrede og afsætte et produkt. Reklame er en slags underkategori indenfor markedsføring. Det er den del at markedsføringen, som omhandler konkrete aktiviteter eller midler, man bruger, når man vil promovere sit produkt. Det kan være annoncer, tv-reklamer eller lignende. Reklame indgår altså ofte i markedsføringen af et produkt. Dette skal man være særlig opmærksom på, fordi der gælder forskellige regler for de to begreber.

Markedsføring

Hvis man ønsker at markedsførere e-cigaretter, væske eller andet tilbehør skal man følge Loven om elektroniske cigaretter m.v.Her står skrevet, at det kun er tilladt at markedsføre e-cigaretter, hvis de er anmeldt til Sikkerhedsstyrelsen. Hvis et produktet er anmeldt til Sikkerhedsstyrelsen vil det blive offentliggjort på en liste på deres hjemmeside, som løbende bliver opdateret. Det er vigtigt at have for øje, inden man kaster sig ud i markedsføring, da det ellers kan medføre en bøde.

Reklamering

Man skal også være opmærksom på, at det overhovedet ikke er tilladt at reklamere for, at man sælger e-cigaretter eller væske, og det gælder alle steder og platforme.