Du må kun sende nyhedsbreve ud til folk, som har afgivet sin mail og accept – de skal aktivt acceptere og vælge, at de gerne vil være på din liste. Og har de ikke det, så må du som udgangspunkt ikke sende dem nyhedsbreve.

 

Der står således i Markedsføringsloven §10:

En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, et automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på direkte markedsføring, medmindre den pågældende har givet sit forudgående samtykke hertil. Den erhvervsdrivende skal give mulighed for let og gebyrfrit at tilbagekalde samtykket.

 

Med elektronisk post menes der naturligvis en kanal som fx email.

 

Hvordan får jeg accept? 

 

Som udgangspunkt har folk accepteret, at de gerne vil tilmelde sig dit nyhedsbrev, når det er klart og tydeligt, hvad de tilmelder sig til. Det kan fx være, at du nederst på din side har en boks, der siger “Tilmeld dig vores nyhedsbrev.” Her er det klart, at brugeren er indforstået med, at denne handling resulterer i, at de tilmeldes dit nyhedsbrev – og du må derfor gerne sende dem mails ud efterfølgende, fordi de har afgivet accept.